Friedrich Schiller – wielki poeta

Urodził się 10 listopada 1759 roku w Marbach. Był synem felczera J.C. Schillera oraz Elżbiety. Jego dzieciństwo nie było łatwe, gdyż byli biedną rodziną. Jednak mimo tego mógł uczęszczać do szkół. W wieku 13 lat zaczęła się jego fascynacja do pisania, gdzie napisał pierwsze wiersze oraz dramaty. Studiował medycynę i prawo. W Niemczech nazywano go […]

Johann Wolfgang Goethe, największym poetą Niemiec

Goethe uważany był za największego poetę nie tylko Niemiec, ale całego świata. Urodził się w 1749 roku we Frankfurcie nad Menem. Jego rodzina była bardzo zamożna. Był synem Johanna Caspara Goethego oraz Cathariny Elisabeth z domu Textor. Z wyjątkiem jednej siostry, rodzeństwo Goethego zmarło wcześnie. W 1758 roku Johann zachorował na ospę. Studiował prawo na […]

Karol Marks wielkim rewolucjonistą

Karol Marks urodził się w roku 1818 w Trewirze, który w tamtych czasach znajdował się na terenie Prus. Ochrzczony został dopiero w 1824 roku wraz z całym rodzeństwem w kościele luterańskim. Syn Marxa Levi. Miał ośmioro rodzeństwa. Cała rodzina była pochodzenia żydowskiego, jednak z powodu wszelkich ograniczeń, które wynikały z tego pochodzenia, przeszli na luteranizm. […]

Albrecht Dürer – najwybitniejszy artysta w Niemczech?

Albrecht Dürer urodził się 21 maja 1471 roku w Norymberdze. Syn Albrechta i Barbary. Miał osiemnaścioro rodzeństwa, sam był trzecim dzieckiem. Ojciec był złotnikiem, uczył syna od najmłodszych lat tego fachu. Stąd właśnie Albrecht poznawał sztukę, co potem miało wpływ na jego rozwój artystyczny. Kiedy miał 13 lat narysował własne popiersie. Jednak jego początkowe dzieła […]

Otto von Bismarck – wielki polityk

Otto von Bismarck – urodził się 1815 roku w Schönhausen. Był synem Ferdynanda Bismarcka oraz Wilhelminy, która była z pochodzenia mieszczanką. Miał siostrę Malwinę, jak również brata Bernarda. Był bardzo wykształcony, studiował prawo na uniwersytecie w Getyndze. Jednak studiów tych nie ukończył, natomiast dyplom otrzymał na berlińskim uniwersytecie. Prowadził aktywnie życie towarzyskie, przez co zaniedbywał […]

Johann Sebastian Bach – wielki niemiecki kompozytor

Johann Sebastian Bach urodził się w 1685r. w Eisenach. – Był niemieckim kompozytorem muzycznej epoki baroku, organistą oraz nauczycielem muzyki. W jego rodzie każdy członek posiadał imię Johann. Jego ojcem był znany muzyk Johann Ambrosius Bach, a matką Maria Elisabeth Lmmerhirt. Kiedy zmarli jego rodzice, zaadoptował go brat Jan Krystian, który od małego uczył Bacha […]